Welkom op de website van CLB-Kempen.
Lees meer over onze werking.

 

Meteen
naar:

Vacatures

Artsen
Vacatures binnen CLB-Kempen
Meer info

Nieuws

Voor leerkrachten

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anders...
Verontrustende situaties
Smartboards: lastig voor de ogen?

Voor leerlingen

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of yo...
Operatie Vaccinatie
Twee prikjes nu kunnen je later veel leed bespa...

Voor ouders

Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op t...
Verontrustende situaties
Operatie Vaccinatie

Thema's

Voor leerkrachten

Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
WAKANNEKIK
Op school leren reanimeren

Voor leerlingen

Je kreeg een tuchtmaatregel van de school en je...
Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet ...
Het CLB en ongewettigde afwezigheden

Voor ouders

Luizen: de nat-kam methode
Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
’t Is maar een prikje … VACCINATIES ZIJN BE...www.clbchat.be

Welkom bij CLB-Kempen

Onderwijskiezer.be
hulplijnen

Openingsuren tijdens zomervakantie

Alle CLB's zijn tijdens de zomervakantie gesloten vanaf 15 juli tot en met 15 augustus. U kan ons in de vakantieperiode (van 1 juli tot 31 augustus) best vooraf contacteren indien u een afspraak wenst, zo voorkomt u wachttijden. Lees meer

GON en ION worden “Ondersteuning”

Vanaf september 2017 is er een nieuw model voor de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs. Die ondersteuning moet de bestaande GON en ION vervangen. Hiermee wil de overheid meer inclusief onderwijs realiseren. Het blijft de bedoeling om de ervaring van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs in te zetten in het gewoon onderwijs. Deze inzet kan verschillende vormen aannemen: Leerlinggerichte begeleiding Leerkrachtgerichte begeleiding Schoolondersteuning De nieuwe opgerichte ondersteuningsnetwerken bepalen de aard en de duur van de begeleiding en ze bepalen ook welke deskundigheid wordt ingezet. Het CLB brengt samen met de scholen en ouders de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart. Als die beantwoorden aan de criteria van het M-decreet dan komen die specifieke onderwijsbehoeften in een verslag of een gemotiveerd verslag zoals we dat de voorbije jaren deden.    

Vacatures binnen CLB-Kempen

Op dit moment is er een openstaande vacatures voor een arts. Aangezien we regelmatig op zoek zijn naar vervangingen voor de functies van arts, verpleegkundige, psycholoog, psycho-pedagogisch werker, maatschappelijk werker en administratief medewerker en we deze op korte termijn moeten invullen is het aangewezen uw interesse in een mogelijke betrekking reeds kenbaar te maken. Gezien de grootte van ons CLB zijn korte interims vaak de eerste aanzet tot langdurige tewerkstelling. Lees meer

Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op te sporen bij kinderen en jongeren

Een nieuwe gehoortestHet centrum voor leerlingenbegeleiding stelt voor … Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op te sporen bij kinderen en jongeren. Slecht horen in de klas kan leiden tot vermoeidheid en stress en vergroot de kans op gedragsproblemen en leerachterstand.  Daarom wordt in het CLB op regelmatige tijdstippen het gehoor van kinderen en jongeren onderzocht. Lees meer

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een andere studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan! Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing! Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be Lees meer

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anderstalige ouders

gok-labelVoor de vierde keer nodigt VCLB-Kempen kort geschoolde anderstalige ouders uit om hen beter te begeleiden bij het uitstippelen van de onderwijsloopbaan van hun kind. We werken hiervoor samen met het Centrum voor Basiseducatie en Prisma. Lees meer

CLB-Kempen in cijfers

Scholen en leerlingen CLB-Kempen neemt de leerlingenbegeleiding op voor leerlingen in 186 scholen.  Daarvan zijn er 122 scholen basisonderwijs, 50 scholen secundair onderwijs, 12 scholen buitengewoon onderwijs en een campus voor Syntra-opleidingen. Lees meer

Het CLB is succesvol bij opsporen visusproblemen

Evaluatie van 10 jaar visusscreening  aan de hand van geregistreerde gegevens van meer dan 1 miljoen leerlingen levert opvallend positieve resultaten. Lees meer

Operatie Vaccinatie

CLB-Kempen wil graag zijn steentje bijdragen om onze schoolbevolking voor 95 % gevaccineerd te krijgen tegen mazelen.  Dan kan de ziekte zich nog moeilijk verspreiden. Lees meer

CLB-Kempen zorgt ervoor dat “iedereen” het begrijpt!

"Brieven zijn te moeilijk, te lang, te formeel...". Zo kregen en krijgen we meer reacties van scholen, ouders en leerlingen over onze schriftelijke boodschappen naar cliënten. Onze brieven en folders blijken veelal op het bredere CLB-cliënteel te zijn gericht. Daardoor missen kinderen en gezin Lees meer

Een leugentje om bestwil

Op scholen kom ik dikwijls kinderen tegen met sweaters waarop, meestal in het Engels, enkele woorden of een zinnetje gedrukt staat. Ik heb de gewoonte om hun dan te vragen of ze wel weten wat daar op hun borst of rug prijkt.
Lees meer

"Wat moet ik doen als ik een vaccinatiekaart verloren ben?"

Het aantal verhalen dat over het CLB de ronde doet, is niet op één hand te tellen. Het aantal vragen evenmin. Veel daarvan zien we regelmatig terugkomen. Bekijk de veelgestelde vragen.