Welkom op de website van CLB-Kempen.
Lees meer over onze werking.

 

Meteen
naar:

Vacatures

Artsen
Psycho-pedagogisch consulent
Paramedisch werker
Vacatures binnen CLB-Kempen
Meer info

Nieuws

Voor leerkrachten

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anders...
Verontrustende situaties
Smartboards: lastig voor de ogen?

Voor leerlingen

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of yo...
Operatie Vaccinatie
Twee prikjes nu kunnen je later veel leed bespa...

Voor ouders

Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op t...
Verontrustende situaties
Operatie Vaccinatie

Thema's

Voor leerkrachten

Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
WAKANNEKIK
Op school leren reanimeren

Voor leerlingen

Je kreeg een tuchtmaatregel van de school en je...
Je kreeg een B- of C-attest en je gaat er niet ...
Het CLB en ongewettigde afwezigheden

Voor ouders

Intelligentie meten: hedendaagse basiskennis vo...
’t Is maar een prikje … VACCINATIES ZIJN BE...
Medisch onderzoek voor 3- & 4-jarige kleut...www.clbchat.be

Welkom bij CLB-Kempen

Onderwijskiezer.be
hulplijnen

Een nieuw GON-verhaal??

De overheid werkt aan een nieuw model voor de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs. Die ondersteuning moet de bestaande GON en ION vervangen. Het plan is om dit vanaf september 2017 te laten ingaan. Momenteel is het echter nog niet duidelijk hoe dit eruit gaat zien. Nochtans verschijnen er al heel wat tegenstrijdige berichten van verschillende partijen over dit onderwerp. Om te vermijden dat er verwachtingen ontstaan die wij achteraf niet kunnen waarmaken kiezen wij ervoor om de beslissingen van de overheid af te wachten. Van zodra wij meer informatie krijgen brengen wij zo snel mogelijk onze medewerkers en cliënten op de hoogte. Ondertussen blijven wij samen met de scholen en ouders de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart brengen.    

Vacatures binnen CLB-Kempen

Op dit moment zijn er openstaande vacatures voor paramedisch werker, psycho-pedagogisch consulent en artsen. Aangezien we regelmatig op zoek zijn naar vervangingen voor de functies van arts, verpleegkundige, psycholoog, psycho-pedagogisch werker, maatschappelijk werker en administratief medewerker en we deze op korte termijn moeten invullen is het aangewezen uw interesse in een mogelijke betrekking reeds kenbaar te maken. Gezien de grootte van ons CLB zijn korte interims vaak de eerste aanzet tot langdurige tewerkstelling. Lees meer

Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op te sporen bij kinderen en jongeren

Een nieuwe gehoortestHet centrum voor leerlingenbegeleiding stelt voor … Een nieuwe methode om gehoorverlies tijdig op te sporen bij kinderen en jongeren. Slecht horen in de klas kan leiden tot vermoeidheid en stress en vergroot de kans op gedragsproblemen en leerachterstand.  Daarom wordt in het CLB op regelmatige tijdstippen het gehoor van kinderen en jongeren onderzocht. Lees meer

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een andere studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan! Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing! Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be Lees meer

VCLB-Kempen maakt zich verstaanbaar voor anderstalige ouders

gok-labelVoor de vierde keer nodigt VCLB-Kempen kort geschoolde anderstalige ouders uit om hen beter te begeleiden bij het uitstippelen van de onderwijsloopbaan van hun kind. We werken hiervoor samen met het Centrum voor Basiseducatie en Prisma. Lees meer

CLB-Kempen in cijfers

Scholen en leerlingen CLB-Kempen neemt de leerlingenbegeleiding op voor leerlingen in 186 scholen.  Daarvan zijn er 122 scholen basisonderwijs, 50 scholen secundair onderwijs, 12 scholen buitengewoon onderwijs en een campus voor Syntra-opleidingen. Lees meer

Het CLB is succesvol bij opsporen visusproblemen

Evaluatie van 10 jaar visusscreening  aan de hand van geregistreerde gegevens van meer dan 1 miljoen leerlingen levert opvallend positieve resultaten. Lees meer

Operatie Vaccinatie

CLB-Kempen wil graag zijn steentje bijdragen om onze schoolbevolking voor 95 % gevaccineerd te krijgen tegen mazelen.  Dan kan de ziekte zich nog moeilijk verspreiden. Lees meer

CLB-Kempen zorgt ervoor dat “iedereen” het begrijpt!

"Brieven zijn te moeilijk, te lang, te formeel...". Zo kregen en krijgen we meer reacties van scholen, ouders en leerlingen over onze schriftelijke boodschappen naar cliënten. Onze brieven en folders blijken veelal op het bredere CLB-cliënteel te zijn gericht. Daardoor missen kinderen en gezin Lees meer

CLB-Kempen maakte een draaiboek crisisbegeleiding

Crisis.. het woord is voortdurend in het nieuws. Helaas maken we bij onze cliënten ook crisissen mee, die hen persoonlijk diep treffen. Een crisis doet zich voor als een gebeurtenis een dergelijke impact heeft op een groep leerlingen en/of leerkrachten dat zij tijdelijk niet in staat zijn op een normale manier te functioneren. Lees meer

Oei, een mama op school!

Hartverscheurend zat een kleutertje in de klas te huilen. De juf vertelde: “Het is zijn eerste schooldag en Mathias mist zijn mama”. Met tussenpozen zweeg hij eventjes, maar kwam er een volwassene de klas binnen, dan zette Mathias weer alle registers open.
Lees meer

"Wat moet ik doen als ik een vaccinatiekaart verloren ben?"

Het aantal verhalen dat over het CLB de ronde doet, is niet op één hand te tellen. Het aantal vragen evenmin. Veel daarvan zien we regelmatig terugkomen. Bekijk de veelgestelde vragen.